If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Christen Nielsen (80) TIP3
Født 20 sep 1739 Vinding
Gift 11 okt 1771 Vinding
Død 13 dec 1815 Vinding
Birgitte Christensdatter (161) TIP4
Født 1702 Voldsted, Vind
Død 30 sep 1782 Vinding
Niels Pedersen (160) TIP4
Født 1709
Død 26 aug 1770 Moesgaard
Karen Madsdatter (221) TIP5
Født 1689
Død 1731
Peder Nielsen Vejvad (220) TIP5
Født 1680
Gift 1707
Død 1750
Maren Jensdatter (223) TIP5
Født OMK 1667 Voldsted, Vind
Død OMK 1705 Voldsted, Vind
Christen Voldsted Christensen (222)
Født OMK 1670
Død 1706 Voldsted, Vind
Sidsel Pedersdatter (447) TIP6
Død Voldsted, Vind

Jens Knudsen Voldsted (446) TIP6
Født OMK 1619
Død 1698 Voldsted, Vind

<
10a Anetavle for Christen Nielsen